Yükleniyor... Önceki Sayfaya Geri Dön


Kategori : Bayburt Haber
299

Çoruh Nehri İçin Güçler Birleşti


Mustafa Aker
Mustafa Aker
14.06.2020 23:26:30 Çoruh Nehri İçin Güçler Birleşti

7 sivil Toplum derneği birleşerek  Bayburt Çoruh Nehri Platformu kurdu.
 
Çoruh Nehri Projesi'nin ikinci etep çalışmalarının gündeme gelmesinin ardından Bayburt'ta faaliyetlerini sürdüren 7 derneğin Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE),Bayburt Bilim Ve Kültür Derneği(BEKDER) Eczacılar Odası Bayburt İl Temsilciliği,Bayburt Gazeteciler Cemiyeti,Bayburt Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,Bayburt Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesi Vakfı ve Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER)katılımıyla Çoruh Nehri Platformu Kuruldu
 
Çoruh Nehri Platformu tarafından Kuruluş Mutabakat Tutanağı açıklandı.
 
İşte O Tutanak;
 
Madde 1: 
Platformun Adı 
Bayburt Çoruh Nehri Rehabilitasyon Çalışmaları Destekleme Platformu.
Kısa Adı: Bayburt Çoruh Nehri Platformu.
Kuruluş Tarihi: 10 Haziran 2020
Faaliyet Adresi: Şeyhhayran Mahallesi Turan Caddesi No:12/A BAYBURT
Platform Koordinatörü: Prof. Dr. Rıfat YILDIZ, rifat.yildiz@kapadokya.edu.tr, 0532- 464 1396 
 
Madde 2:
Platformun Yasal Dayanağı 
İşbu platform, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25’inci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94’üncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.
Madde 3:
Platformun Amacı
1. DSİ tarafından Çoruh Nehri 2. Etap Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında hazırlanan uygulama projesinin genel esasları hakkında Bayburt kamuoyunu çeşitli iletişim araçlarıyla bilgilendirmek.
 
2. Amacın birinci maddesinde ifade dilen çalışmalarda Çoruh Nehri’nin doğal yapısının; ekolojik (çevrebilimsel), sosyal, ekonomik, estetik, nehir tarihi ve rekreasyonel etkinliklere olanak sağlayacak işlevlerinin korunarak ve geliştirilerek rehabilite edilmesine katkı sağlamaktır.
3. Amacın ikinci maddesinde vurgulanan katkının sağlanabilmesinde konuyla ilgili bir uzmanlar heyetini oluşturmaktır.
 
Madde 4:
Platformun Amacına Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler
1. Yürütülecek faaliyetlerle ilgili yıllık çalışma programı hazırlamak.
2. Platform yönetim grubu üyeleri arasında görev paylaşımını gerçekleştirmek.
3. Projeyle ilgili uzmanlık alanlarında yetkin ve deneyimli kişilerden oluşacak bir “Bayburt Çoruh Nehri Platformu Uzmanlar Heyeti” oluşturmak.
4. Uzmanlar Heyeti üyelerini tasarlanan proje hakkında kitabi ve yerinde gözlemsel olarak bilgilendirmek. Uzmanların benzer ulusal ve uluslararası uygulanmış olan projelerden yararlanması hususunda, gerekli materyali sağlamak.
5. Uzmanlar heyetinin yapacakları gözlem, analiz ve değerlendirmelerinin sonuçlarını rapora dönüştürmek; bu çerçevede oluşturulacak önerileri Bayburt kamuoyuyla paylaşmak ve konuyla ilgili makamları bilgilendirmek. 
6. Proje müteahhit ve taşeronları ile ilişki içinde olmak. 
Madde 5:
Platformun Kurucuları
1. Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE), 
2. Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER),    
3. Erzurum Eczacılar Odası Bayburt Temsilciliği, 
4. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, 
5. Bayburt Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 
6. Bayburt Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesi Vakfı,  
7. Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER),
Madde 6:
Platforma Üyelik
Platform kurucularınca, gerekli görülmesi durumunda yeni üye başvuruları kabul edilebilir.
 
Madde 7:
Platformun Organları
1. Yönetim Grubu: Platform kurucularının temsilcilerinin tamamından oluşur ve kendi aralarında gönüllülük esaslı yapacakları görev dağılımına göre platform faaliyetlerine katkıda bulunur. 
2. Koordinatör: Platform kurucuları tarafından belirlenir ve amaçlar doğrultusunda hazırlanacak yıllık çalışma programı uygulamalarını koordine eder.
Madde 8:
Platform Faaliyetlerinin Finansmanı
Platformun kurucu STK’ları, platform faaliyetlerinden doğacak masrafları paylaşırlar.
 
Madde 9:
Platformun Faaliyet Süresi
DSİ’nin Çoruh 2. Etap projesinin tamamlanmasıyla, Bayburt Çoruh Nehri Platformunun görevi esas itibariyle tamamlanmış olmakla beraber, kurucular kurulunun kararıyla platform Çoruh Nehri ile ilgili her türlü çalışmayı takip edebilir.
 


Kaynak : Bayburt Rehberi
Adınız