Yükleniyor... Önceki Sayfaya Geri Dön

Fikret Algan
153

Adı ve Soyadı : Fikret Algan
Mesleği : Eğitimci
Yazan : Faruk Nafiz Kılıçalan
Tarih : 03.11.2019

Fikret Algan büyüğümüz, Tuzcuzade (galer) mahallesinden eğitimci bir ağabeyimizdir. Denilebilir ki, yaşayan Dede Korkut! Bayburt'umuz la ilgili eski zamanlara ait yaşam tarzı ile insan figürlerini bilge bir eda ile birikimlerini bizlere aktaran, ilham ve moral veren; Bayburt maşeri hafızasına hakim bir otorite.

Bayburt kültürü ile mücehhez, kadirşinas, çelebi, nüktedan, ağırbaşlı, okuyan ve kendini geliştiren, değişen ülke ve memleket meselelerine kafa yoran bir değerli eğitimcidir.

Ortaokulda öğretmenimizdi. Güzel konuşma veya elişi derslerine giriyordu, o; teorik olarak dersten ziyade aklımıza yer edeceği şekilde Bayburt'umuzun lokal olarak görgü, bilgi, örf ve ananelerini anlatır, halk irfanının ve halk gözlemlerinin önemini vurgulardı. 
Yani kültürel olarak halk bilimine verdiği değer ile benim zaviyemde yerel bir sosyologdu.

Çünkü bilge bir eda gözlem ve öğütlerini bize aktarmış, ilerleyen yaşlarımızda yaşadığımız olaylarla irtibatlandırdığımızda sinema şeridi gibi sınıfta bize anlattığı "halkın gözlemlerinin önemi" konulu konuşmaları öğütleri aklımıza gelmiş, bu bilinç bize yol göstermiştir.

Bu yönüyle Fikret hocamız bilgedir. Bu gibi eğitimciler bu gün artık yok denebilecek azaldı değerli dostlar.

Bilinçli bir eğitimci olduğunu söyleyebilirim. Bu satırları okur ise gülümseyeceğini umuyorum, yani verdiği öğütlerin kulak ardı edilmediğini, hatta kulağa küpe olduğu hususunda.

Fikret hocamız, 1980 yıllara kadar Bayburt'ta İlköğretimde hizmet verdikten sonra müfettiş olarak yurdun muhtelif yörelerinde eğitime hizmet etmiş, son olarak da Bolu-Düzce illerinde teftiş kurulu başkanlığı yapmıştır.

Mahalleden (galer'den) arkadaşı, komşusu Canan Ergül ile mütemadiyen yad ettiklerimizden biridir. Kendisinden yaşlı eğitimcilere büyük saygı duyduğunu biliyoruz. Epey zamandan beri memleketimizin kültürü, anane, gelenek ve görenekleri ile gök kubbesinde bir hoş sada bırakan değerlerini muhtelif dergilerde (Bayburt 69) yazmaktadır.

Yaş haddinden dolayı çok sevdiği eğitimcilik mesleğinden emekli olan bu ağabeyimiz, öğretmenimiz Bolu da ikamet. Ahir ömründe sağlık, sıhhat ve huzur dilerim.

 


Adınız
Ma'şeri Bayburt
Son Eklenenler

Nevres Taştan
Ertuğrul Haşlak
Derviş Yücel
Mikdat Topçu
Halim Turan Oğulluk
Hüsamettin Elçi
Hamit Kadakal
Engin Özkal
Kenan Niyazi Abdullahoğlu
Ferit Çağ
Popüler

Hüsamettin Elçi
Kenan Niyazi Abdullahoğlu
Berhan Şimşek
Hacı Şaban Efendi (Temur)
Ahmet Aksoy
Recep Akkoyun
Pala Nazif
Salih Cengiz
Prof. Dr. Semra Kahraman
Dr. Eser Cemil Alptekin